BMW 520d Wagon 2003 - mẫu xe hiếm gặp trên đường phố Việt Nam