Khi đổ nhiên liệu cho ô tô, tài xế cần lưu ý để đảm bảo an toàn /// Trần Hoàng