Subaru Forester có gì để ‘đua’ với Mazda CX-5 và Honda CR-V?