Mẹ già vượt hơn 2.000 km cùng con ‘chạm tay vào ô tô’
80 thí sinh tham gia Subaru Palm Challenge 2014