EyeSight được xem là 1 trong 4 nền tảng công nghệ đặc trưng trên các dòng xe Subaru
Toyota Highlander 2001, mẫu xe vẫn còn được sử dụng nhiều ở Mỹ