Việt Nam Suzuki giới thiệu Super Carry Pro 2019 tại 39 đại lý trên toàn quốc