Lexus LX570 đang phân phối tại Mỹ và một số quốc gia khác trên thế giới