Mazda3 bị hư hỏng đầu xe, bung túi khí sau khi đại lý thử nghiệm