Tesla Model 3 - mẫu xe điện có giá bán rẻ nhất của hãng xe Mỹ
Mẫu NioES8 /// Ảnh: Reuters