BAIC tham vọng cạnh tranh hàng Mỹ Tesla
Tesla “dụ” khách hàng bằng chính sách cho vay mới