Trung Quốc vẫn là hy vọng cho các hãng sản xuất ô tô