Toyota Innova, một trong những mẫu xe có tỉ lệ nội địa hóa cao nhất tại Việt Nam
Đừng mơ ô tô giá rẻ!