Phong cách của Aurus Senat giống xe siêu sang Rolls-Royce
Bạn biết gì về limousine mới của Tổng thống Putin?