Toyota Vios có thêm phiên bản thể thao GT Bodykits ở Thái Lan
Chiếc Toyota Vios nguyên bản thay đổi toàn bộ phần cản trước sang ngoại hình của bản facelift