Takata sắp phá sản vì gây ra khủng hoảng triệu hồi lớn nhất trong lịch sử
Túi khí Takata tiếp tục ‘làm khổ’ Ford
Giải mã các hệ thống an toàn trên ô tô