GM thu hồi gần 2.800 chiếc Chevrolet Corvette 2015
Túi khí liệu có an toàn?