Những chiếc xe hoàn thiện phải trải qua hàng trăm công đoạn trên dây chuyền
Honda SH có thể là nguyên nhân khách quan khiến Piaggio thất thủ tại thị trường Việt Nam
Vespa Six Days mang nhiều nét hoài cổ