Toyota Vios 2020 không có khác biệt ở ngoại hình so với phiên bản cũ
Toyota Vios có thêm phiên bản thể thao GT Bodykits ở Thái Lan