Thường xuyên vệ sinh, khử trùng một số bộ phận trên xe...