Ford Explorer 2020 có thiết kế hoàn toàn mới so với mẫu xe đang được bán chính hãng ở Việt Nam