Ford dừng sản xuất xe cơ bắp Mustang
Siêu sao phim hành động chỉ “yêu” xe hầm hố