Toyota Land Cruiser đời cũ được phục chế lại không khác gì xe mới
Toyota Supra đời 1986 thuộc thế hệ thứ 3 của dòng xe này