Dàn xe cổ của những người chơi xe phía Bắc
RUF SCR có kiểu dáng giống hệt Porsche 911 đời 1987