RUF SCR có kiểu dáng giống hệt Porsche 911 đời 1987