Tesla Cybertruck có thiết kế như chiếc xe đến từ các bộ phim viễn tưởng
Lexus UX 300e có tầm hoạt động lên tới 400 km