Bên ngoài chiếc xe giống như nhiều chiếc Mercedes-Benz 300E khác