Đánh giá Honda SH 150i 2017: Đắt có xắt ra miếng?
Honda SH300i sắp ra mắt có giá bao nhiêu?