Hyundai Sonta Hybrid chỉ tiêu thụ 4,3 lít/100 km
Kia Rondo máy dầu cũ thu hút nhiều khách hàng mua xe chạy dịch vụ