Gần 200.000 xe Toyota Prius dính lỗi hệ thống điện có nguy cơ cháy nổ /// Ảnh: Carscoop
Xe điện mới của GAC mà Toyota bán ra được phát triển từ mẫu GS4
Dòng xe hybrid Toyota Prius /// Ảnh: Reuters
33% người Việt được hỏi sẽ cân nhắc xe điện nếu đổi xe