Toyota muốn phổ cập xe không khí thải vào năm 2030
Xe hybrid ngày càng thông dụng trên thị trường ô tô thế giới