Chiến lược mới, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang thách thức các đối thủ