Honda NSX: huyền thoại tái sinh
Subaru nhập cuộc thị trường xe lai
Toyota Motor lại thu hồi xe