Ngay cả khi xe chưa từng lội nước, người dùng Mercedes GLC cũng không thể chứng minh