Yamaha NVX cho khả năng vận hành "bốc" đi cùng vẻ bề ngoài thể thao
Yamaha NVX 155 2017 tại Malaysia có 3 tùy chọn màu sắc, giá bán 10.500 ringgit, tương đương 55,6 triệu đồng
NVX sẽ được Yamaha thay thế miễn phí giảm xóc sau
Yamaha VN: Không riêng NVX giảm xóc nào cũng có thể cong, kêu