Thường xuyên vệ sinh, khử trùng một số bộ phận trên xe...
Cụm điều khiển hệ thống đèn trên ô tô