Tại sao giá bán xe thay đổi khi tung ra đại lý?
Yamaha NVX đội giá bán, có nên mua xe trước Tết?