Chương trình đào tạo lái xe an toàn thu hút sự tham gia tích cực của nhiều chiến sĩ Cảnh sát nhân dân tương lai
Nên thực hiện một số mẹo chăm sóc, bảo quản chiếc “xế cưng” khi để lâu không dùng đến
Thường xuyên vệ sinh, khử trùng một số bộ phận trên xe...