xep 3

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình lưu ý TP.HCM cần lấy ý kiến các nhà đầu tư, tập đoàn công nghệ, tài chính để tìm hiểu nhu cầu /// ẢNH: ĐỘC LẬP

Đồng ý chủ trương thành lập TP.Thủ Đức

2
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý chủ trương thành lập TP.Thủ Đức trên cơ sở sắp xếp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM /// Ảnh: Đình Sơn

TP.HCM lấy ý kiến khi thành lập thành phố Thủ Đức

3
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý chủ trương  thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sắp xếp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức và đề nghị TP.HCM lấy ý kiến nhà đầu tư, tập đoàn nước ngoài... khi quy hoạch.