xep hang dien tu

Sáng kiến nhỏ, hiệu quả lớn

Sáng kiến nhỏ, hiệu quả lớn

0
Hệ thống xếp hàng điện tử và ghi nhận phản hồi tự động của bệnh nhân là một trong 34 sáng kiến được trao giải trong chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI) năm 2011, do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới (WB) phát động. Nhiều người sẽ nghĩ, sáng kiến quá đỗi bình thường và dường như chẳng liên quan gì đến chống tham nhũng.