Ông Công chia sẻ gia tài của ông chỉ gồm hai bộ quần áo: một bộ để trong bịch và một bộ mặc trên người /// ẢNH: LAM NGỌC

Sài Gòn sau 18 giờ: Không gia đình

38
Những ngày này, ngày càng nhiều người nghèo, vô gia cư trên đường phố Sài Gòn đang bị cái đói bóp nghẹt. May thay, cũng còn nhiều cánh tay chìa ra. Và ngay cả chính họ cũng đã nắm lấy tay nhau để cùng vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.