Xóa nợ thuế cho 4 doanh nghiệp nhà nước đã giải thể

0 Thanh Niên Online

Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định xóa nợ thuế phát sinh trước ngày 1.7.2007 cho 4 doanh nghiệp nhà nước đã giải thể, với tổng số tiền hơn 2,8 tỉ đồng.

Xóa nợ thuế cho 4 doanh nghiệp nhà nước đã giải thể

Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định xóa nợ thuế phát sinh trước ngày 1.7.2007 cho 4 doanh nghiệp nhà nước đã giải thể, với tổng số tiền hơn 2,8 tỉ đồng.

Đó là Công ty giày Vĩnh Long với 921,4 triệu đồng tiền thuế tính đến ngày 10.9.2014; Công ty nông thủy sản (Đồng Tháp) được xóa 93,9 triệu đồng tiền thuế tính đến 5.9.2014; Công ty chế biến hàng xuất khẩu Nha được xóa 311 triệu đồng nợ thuế nhập khẩu tại hải quan Đà Nẵng và Công ty thương mại và tổng hợp đầu tư Nghệ An Trang được xóa nợ thuế nhập khẩu 1,3 tỉ đồng tại hải quan TP.HCM. Trước đó, cả 4 doanh nghiệp nhà nước này đều có quyết định giải thể theo luật định.

Việc xóa nợ này theo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý thuế 2012, Thông tư 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1.7.2007.

Ng.Nga

>> Sẽ xóa nợ thuế khó đòi phát sinh trước ngày 1.7.2007

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm