Công nhân nghèo giúp trẻ em nghèo

Công nhân nghèo giúp trẻ em nghèo

03:00 10/03/2014 0

Chiều tan ca, nhiều công nhân cầm trên tay cả xâu chai nhựa đã sử dụng về tập kết tại một điểm. Một nhóm khác phân loại chuyển vào phòng trọ của một tình nguyện viên. Khi đã hòm hòm, họ bán những phế liệu này để gây quỹ giúp trẻ em nghèo.