Máy bay ném bom H-6K (trên cùng) được các tiêm kích bay kèm /// Reuters

Máy bay ném bom Trung Quốc diễn tập ở Biển Đông

1
Ngày 18.5, tài khoản Twitter của tờ Nhân Dân nhật báo ngang nhiên đăng tải đoạn phim quay cảnh oanh tạc cơ H-6K diễn tập cất và hạ cánh xuống một đường băng trên Biển Đông.