Xử lý phản hồi của người học phải khách quan, trung thực

0 Thanh Niên Online

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn các cơ sở giáo dục ĐH triển khai việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn các cơ sở giáo dục ĐH triển khai việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Bộ yêu cầu thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích. Một số tiêu chí đánh giá giảng viên gồm: Trách nhiệm và sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học; khả năng trong việc khuyến khích sáng tạo và tư duy độc lập của người học; công bằng trong kiểm tra đánh giá quá trình và đánh giá kết quả học tập của sinh viên…

Bộ sẽ định kỳ kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục ĐH trong việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Vũ Thơ

>> Lấy ý kiến sinh viên về chất lượng nhà trường

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm