Găng tay y tế qua sử dụng được thu giữ
	 /// ẢNH: CÔNG NGUYÊN

Cần rà soát quy trình xử lý rác thải y tế

0
Cần thắt chặt quy trình giám sát, thu gom, sản xuất và xử lý rác thải y tế đối với các mặt hàng liên quan đến y tế, đặc biệt là các mặt hàng đang rất cần thiết để phòng chống dịch Covid-19.