Đại diện các trường ĐH trao đổi về việc học online /// Đào Ngọc Thạch

Học online có là xu thế ?

0
Khi học sinh nghỉ học, nhiều trường áp dụng học online trong việc dạy và học. Như vậy, học online có là xu thế sắp tới ở các trường ĐH? Và học ngành CNTT sẽ có cơ hội để phát triển các chương trình học online?