xuat khoang san

Đối xử thông minh với tài nguyên quốc gia

Đối xử thông minh với tài nguyên quốc gia

0
Theo một số báo cáo thì vào khoảng năm 2012 chúng ta sẽ phải bắt đầu nhập khẩu than và trong 30 năm nữa chúng ta hết sạch than. Trong khi đó hiện nay xuất khẩu than (chưa tính than trôi nổi, thổ phỉ) chiếm 50% sản lượng của ngành than và tỷ trọng xuất khẩu khoáng sản chiếm đến 21,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Một con số đáng buồn, nhất là khi chúng ta chủ yếu là xuất khoáng sản thô.