Ảnh minh họa  /// AFP

Thực chất khác danh nghĩa

1
Trên danh nghĩa, EU để cho Mỹ thắng trong cuộc xung khắc liên quan đến thịt bò. Tuy nhiên, trong thực chất thì EU cũng không phải bị thua khi đánh đổi được kết quả khác.
/form>