Gỡ nút thắt vốn vay cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Gỡ nút thắt vốn vay cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

13:00 25/11/2021 0

Sự điều chỉnh về quan điểm chống dịch sang 'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19', tình hình xuất nhập khẩu được đánh giá sẽ 'sáng dần' về cuối năm, kỳ vọng tổng kim ngạch đạt hơn 600 tỉ USD trong năm 2021.