/// Ảnh: Ngọc Thắng

GDP quý 2 tăng 6,61%

06:38 30/06/2021 0

GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020...